O nás

Spoločnosť PEMA team s.r.o. poskytuje správu a údržbu nehnuteľností na úrovni najvyšších európskych štandardov. Máme praktické skúsenosti s poskytovaním širokej škály bezpečnostných služieb. Kladieme dôraz na vzajomnu komunikacia s klientom, flexibilitu a riešenia na mieru.

Naši zamestnanci majú potrebné školenia v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, odbornej a právnej problematiky a zásad pri riešení konfliktných situácií. Disponujeme dlhoročnými praktickými skúsenosťami so všetkými typmi služieb, ktoré zákazníkom poskytujeme. Prioritou je orientácia na zákazníka a tiež trvalý rast kvality a rozsahu služieb. Náš personál pozostáva prevažne z mladých a kvalitne školených ľudí. Slušné správanie a disciplína je základom každého jedného zamestnanca PEMA team.