O nás

Spoločnosť PEMA team, s.r.o. poskytuje bezpečnostné služby (SBS) na úrovni najvyšších európskych štandardov. A z toho dôvodu sme ako investor využili atraktívnu ponuku spoločnosti SIA-Security Industry Authority s.r.o., ktorá je na trhu od roku 2009 a uzatvorili sme medzi sebou Zmluvu o predaju podniku. Máme praktické skúsenosti s poskytovaním širokej škály bezpečnostných služieb. Kladieme dôraz na vzájomnú komunikáciu s klientom, flexibilitu a riešenia na mieru.

Naši zamestnanci majú potrebné školenia v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, odbornej a právnej problematiky a zásad pri riešení konfliktných situácií. Disponujeme dlhoročnými praktickými skúsenosťami so všetkými typmi služieb, ktoré zákazníkom poskytujeme. Prioritou je orientácia na zákazníka a tiež trvalý rast kvality a rozsahu služieb. Náš personál pozostáva prevažne z mladých a kvalitne školených ľudí. Slušné správanie a disciplína je základom každého jedného zamestnanca PEMA team, s.r.o..