Videomonitoring

Spojenie video systému s bezpečnostným systémomumožňuje po vyvolaní poplachu nášmu operátorovi zhodnotiť situáciu v stráženom objekte a zvážiť opodstatnenosť vyslania zásahového vozidla.Videomonitoring je vhodný na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov. Výrazným spôsobom znižuje náklady spojené s výjazdmi k falošnému poplachu.