Videomonitoring

Spojenie video systému s bezpečnostným systémom (EZS) umožňuje po vyvolaní poplachu nášmu operátorovi zhodnotiť situáciu v stráženom objekte a zvážiť opodstatnenosť vyslania zásahového vozidla. Videomonitoring je vhodný na miestach s vysokým rizikom výskytu falošných poplachov. Výrazným spôsobom znižuje náklady spojené s výjazdmi k falošnému poplachu. Týmto spôsobom vieme zabezpečiť, aj Váš objekt 24/7 bez prítomnosti fyzickej ochrany, čo zníži Vaše náklady na ochranu objektu. (monitorovanie objektov)